Algemene Voorwaarden Kattenhotel De Kruisberg Bunde

 Algemene voorwaarden opgesteld  door Kattenhotel de Kruisberg.  

•  Bij aankomst dient de eigenaar een geldig bewijs van inenting aan de gastheer van het hotel af te geven. Voorwaarden voor geldigheid staan vermeld op website.Indien dierenarts aanvullende voorwaarden voor het individuele gastdier voorschrijft, dienen deze nagekomen te zijn. 

•  Het paspoort of inentingsbewijs van het gastdier wordt bij aankomst bij de pensionhouder in bewaring gegeven voor
 de duur van de logeerovereenkomst. 

•  Het vaccinatiebewijs moet altijd worden meegenomen, ongeacht het aantal dagen dat het gastdier bij Kattenhotel de Kruisberg verblijft.
     
•  Het gastdier, dient minimaal 1 week voor verblijf behandeld te zijn tegen wormen en vlooien. Ontworming of ontvlooiing zal, indien nodig, tegen extra prijs van 50 euro worden doorberekend aan de eigenaar van de kat.
 
•  Kattenhotel de Kruisberg verplicht zich om bij zichtbare ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de dierenarts te consulteren. Dierenarts- en medicijnkosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van het gastdier
 
•  De klant is verplicht om bij het overhandigen van het gastdier alle gegevens te verstrekken  welke nodig zijn voor de juiste verzorging van het gastdier.
 
•  De klant is tegenover de pensionhouder aansprakelijk voor schade die door ongepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
  
•  Pensionhouder/gastheer: die persoon die Kattenhotel de Kruisberg vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten m.b.t. het tijdelijk huisvesten en verzorgen van het gastdier. 

•  Verzorging: door Kattenhotel de Kruisberg uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het huisvesten en verzorgen van het gastdier.
 
•  Gastdier:het dier, waarvoor een pension-/(logeer)overeenkomst wordt/is gesloten. 

•  Logeerovereenkomst: de overeenkomst tussen de pensionhouder en de eigenaar waarbij de pensionhouder zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de eigenaar te betalen prijs.
 
•  Verblijf: de kamer waarin het gastdier gedurende de in de logeerovereenkomst overeengekomen periode wordt ondergebracht.
 
•  Aankomst: de in de logeerovereenkomst afgesproken tijd, waarop het gastdier wordt overgedragen aan de pensionhouder. 
 
•  Vertrek: de in de logeerovereenkomst afgesproken tijd waarop het gastdier door de klant wordt opgehaald.
 
•  Wordt het gastdier onverhoopt niet opgehaald op de laatste dag van de logeerovereenkomst, dan wordt voor elke dag dat het gastdier ongereserveerd in Kattenhotel de Kruisberg verblijft de prijs per gastdier per dag aan de klant doorberekend. Bij het ophalen van het gastdier moeten deze extra kosten door de eigenaar direct contant worden voldaan.
  
•  Kattenhotel de Kruisberg wordt nooit eigenaar van de kat. Indien een kat niet 2 weken na de afgesproken datum van vertrek is opgehaald, dan is het hotel gerechtigd om een dier af te staan aan een dierenasiel. Alle hierdoor ontstane kosten worden verhaald op de eigenaar van de kat. 

•  Uw kat wordt alleen toegelaten in een goede lichamelijke conditie. Mocht u ons niet volledig op de hoogte hebben gebracht, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. 

•  Wij verplichten ons om het gastenverblijf goed en hygiënisch te onderhouden, en te zorgen voor een zo ideaal mogelijk verblijf voor het gastdier. Mocht het gastdier onverhoopt ziek worden (ondanks onze goede zorgen) tijdens of na het verblijf in Kattenhotel de Kruisberg, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen.
 
•  Bij nieuwe klanten kan een borgsom gevraagd worden van
€ 50,00 per gastdier.. 
 
•  Indien het gastdier eerder wordt opgehaald dan de vooraf afgesproken periode , wordt er 
geen restitutie verleend. 

•  De annuleringsregeling uitzondering hierop is ziekte of overlijden van het gastdier of overmacht aan de zijde van de klant. De klant dient Kattenhotel de Kruisberg echter altijd zelf van de annulering op de hoogte te brengen.
  
•  Kattenhotel De Kruisberg rekent bij annulering binnen 5 dagen vóór het ingaan van de logeerovereenkomst 50% van de prijs. 
 
•  Kattenhotel de Kruisberg hanteert bij een reservering geen aanbetaling. Bij annulering tot 5 dagen vóór het ingaan van de logeerovereenkomst wordt € 27,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. 

•  Kattenhotel de Kruisberg kan ten alle tijde een reservering weigeren, zonder opgaaf van redenen. 
 
•  Kattenhotel de Kruisberg verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame pensionhouder betaamt. 
 
•  Kattenhotel de Kruisberg zal waar mogelijk in alle redelijkheid rekening houden met de wensen van de klant ten behoeve van de verzorging van het gastdier. 
           
•  De klant dient voldoende dieetvoer mee te nemen voor de gehele periode dat het gastdier bij Kattenhotel de Kruisberg logeert. Het meenemen van eigen voer wordt niet verrekend met de pensionprijs.
 
•  De klant dient  Kattenhotel De Kruisberg voor het daadwerkelijk verblijf op de hoogte te stellen van eventuele tussentijdse wijzigingen met betrekking tot de gezondheid van het gastdier
 
•  Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de reservering eenzijdig door Kattenhotel De Kruisberg worden opgezegd 
 
•  Kattenhotel de Kruisberg is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van meegebrachte eigendommen van de klant (bv. mandjes, dekentjes, speeltjes). 
 
•  Overlijden gastdier 

ofschoon alle zorg en voorzorgsmaatregelen onzerzijds getroffen zijn en worden, kan Kattenhotel de Kruisberg niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, lichamelijk letsel of dood van uw dier.
 
 
•  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of elektronisch tijdig, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de logeer(pension)overeenkomst, worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest. 

Deze voorwaarden gelden en zijn bindend op het moment dat u telefonisch dan wel digitaal een reservering maakt voor een verblijf in Kattenhotel De Kruisberg. Deze Voorwaarden worden bijgesloten in de mail en liggen ter inzage op de balie van Kattenhotel de Kruisberg.